ZASADY I WARUNKI ZAKUPU SimpleSite SUBSKRYPCJI LUB USŁUGI

Przeczytaj uważnie poniższe zasady i warunku użytkowania produktów i usług SimpleSite, przed skorzystaniem ze strony w serwisie SimpleSite lub zakupem produktów online serwisu SimpleSite. Używając produktów serwisu SimpleSite i wyrażając zgodę na zakup subskrypcji strony internetowej, potwierdzasz przeczytanie, zrozumienie i wyrażenie zgody na niniejsze zasady i warunki. Jeżeli nie wyrażasz zgody na poniższe zasady i warunki, nie używaj produktów online serwisu SimpleSite, ani usług stron internetowych.

INFORMACJE O FIRMIE

Spółka 123website SALB ApS (dalej zwana „SimpleSite”)
Toldbodgade 31, 3. tv.
DK-1253 København K
CVR: 34212163
Tel.: +45 33 32 17 12
Faks: +45 33 32 17 14
E-mail: obslugaklienta@simplesite.pl

Opis nabywanego produktu, cena produktu i czas trwania subskrypcji jest podany w czasie dokonywania zakupu.

PŁATNOŚĆ

Twoja subskrypcja w serwisie SimpleSite jest ustawiona na automatyczne przedłużanie za standardową cenę, żeby twoja usługa nie wygasła i strona została utrzymana. Oznacza to, że 10 dni przed datą wygaśnięcia okresu abonamentowego nastąpi automatyczne obciążenie.

Gdy jesteś zalogowany na SimpleSite możesz , w dowolnym momencie, anulować usługę automatycznego przedłużania. Ostatnim terminem, aby anulować automatyczne przedłużanie i uniknąć opłat w przyszłości, jest okres dziesięciu dni przed datą wygaśnięcia Twojej subskrypcji strony internetowej.

Tylko aktualni subskrybenci serwisu SimpleSite mogą kupić nazwę domeny dla strony w serwisie SimpleSite. Przy zakupie nazwy domeny usługa automatycznego przedłużania subskrypcji w serwisie SimpleSite zostanie włączona.

Niekiedy automatyczne przedłużenie subskrypcji w serwisie SimpleSite może być niemożliwe. Jeśli nie będziemy w stanie automatycznie przedłużyć twojej subskrypcji, poinformujemy cię o tym pocztą elektroniczną 10 dni przed wygaśnięciem subskrypcji. Poprosimy cię wtedy o zalogowanie się do serwisu SimpleSite i dokonanie płatności za kolejny okres subskrypcji.

Gdy jesteś zalogowany na SimpleSite możesz przeglądać wcześniejsze płatności i drukować faktury.

PRODUKTY, USŁUGI I DOSTĘP

Jako klient serwisu SimpleSite będziesz mieć dostęp do platformy SimpleSite, gdy serwis SimpleSite zarejestruje twoją płatność. Gdy płatność odbywa się za pomocą systemów płatności online np. kartą, dostęp zostanie udzielony zaraz po zweryfikowaniu płatności. W innych przypadkach dostęp będzie możliwy dopiero po kilku dniach wymaganych na przetworzenie płatności.

Subskrybenci serwisu SimpleSite mają 14 na anulowanie zakupionej subskrypcji. W przypadku korzystania z usługi lub produktu w tym 14-dniowym okresie użytkownik traci prawo do anulowania.

Roszczenie o odszkodowanie nie może przekroczyć pierwotnej ceny subskrypcji. Należy pamiętać, że zakupiony produkt online jest przeznaczony tylko do użytku przez klienta i nie może być udostępniany lub wypożyczany przez współdzielenie hasła, przekazywany, odsprzedawane ani w żaden inny sposób wprowadzany do wtórnego obrotu.

Serwis SimpleSite zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia wszelkich kupionych produktów online, jeśli serwis SimpleSite odkryje, że strony trzecie wykorzystują oferty promocyjne w celu uzyskania nieuprawnionych korzyści finansowych lub prowizji.

Przestoje oznaczają okresy niedostępności lub ograniczonej dostępności usługi online w serwisie SimpleSite. Serwis SimpleSite nie gwarantuje dostępności usługi i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przestoje ani trudności w dostępie do usług, które mogą występować w przypadku aktualizacji i prac serwisowych. Ponadto serwis SimpleSite nie ponosi odpowiedzialności za żadne przestoje spowodowane przez dostawców zewnętrznych, dostawców dostępu do Internetu, ani za przestoje wywołane siłą wyższą.

Serwis SimpleSite zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych zasad i warunków. Serwis SimpleSite zastrzega sobie prawo do zmiany cen subskrypcji z wyprzedzeniem nie krótszym niż piętnaście (15) dni. Zastrzegamy sobie prawo do wymagania zmiany danych logowania przez użytkownika ze względów bezpieczeństwa lub z dowolnej innej przyczyny.

Reklamacje

Jeśli odpowiedź z działu obsługi klienta nie jest dla Państwa satysfakcjonująca, prosimy o ponowne przesłanie reklamacji, zawierając również odpowiedź, jaką uzyskali Państwo z działu obsługi klienta, wraz z powodem dla którego nie zgadzają się Państwo z tą decyzją.

Reklamacje prosimy przesyłać na adres: complaint@SimpleSite.pl.

Aby zapewnić Panstwu najlepszą pomoc, prosimy o przesłanie reklamacji z tego samego adresu z, którego kontakowali się Państwo z działem obsługi klienta.

Proszę pamiętać, tylko reklamacje, które uzyskały odpowiedź z działu obsługi klienta będą rozpatrzone przez dział ds. reklamacji . Wszystkie inne zapytania zostaną przesłane do działu obsługi klienta na adres: obslugaklienta@SimpleSite.pl.

Dział ds. reklamacji odpowie na Państwa reklamacje w ciągu 3 dni roboczych.

Jeśli jesteś obywatelem EU i czujesz, że nasza obsługa nie spełniła Twoich oczekiwań, możesz też złożyć skargę do Online Dispute Resolution - Biura Rozwiązywania Sporów Online, działającego przy Unii Europejskiej - http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ZASADY I WARUNKI korzystania z produktu SimpleSite

Niniejszym potwierdzasz, iż będziesz korzystać z usługi w ścisłej zgodności z niniejszą Umową, a w szczególności zobowiązujesz się do podania dokładnych i kompletnych danych w związku z zakładaniem strony w serwisie SimpleSite.

PAMIĘTAJ, ŻE: Twój produkt w serwisie SimpleSite jest udostępniany pod bezwzględnym warunkiem, że nie może być używany do publikowania ani wspierania żadnych obraźliwych treści. Dotyczy to niezamawianych wiadomości e-mail o charakterze handlowym, masowo wysyłanych wiadomości e-mail, zniesławiających wypowiedzi, dystrybucji wirusów, robaków, koni trojańskich i innych destrukcyjnych działań, pornografii, treści dla dorosłych, nękania i obraźliwych komentarzy. Korzystając z usługi będziesz przestrzegać obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie treści, które serwis SimpleSite uzna za obraźliwe, zostaną usunięte natychmiast i bez uprzedzenia, niezależnie od stanu subskrypcji produktu lub usługi w serwisie SimpleSite. Serwis SimpleSite nie zwróci kosztu subskrypcji strony internetowej SimpleSite, która została zamknięta z powodu naruszenia powyższych warunków.

Potwierdzasz, iż nie będziesz używać produktu SimpleSite, aby pozyskiwać hasła lub inne dane osobowe stron trzecich w celach niezgodnych z prawem lub oszustwa. Potwierdzasz, iż nie będziesz podszywać się pod żadną osobę ani podmiot, ani w sposób kłamliwy przedstawiać swego związku z jakąkolwiek osobą lub podmiotem. Potwierdzasz, iż nie będziesz przedstawiać ani wysyłać „spamu”.

Potwierdzasz, iż ponosisz wyłączną odpowiedzialność za całą treść (dane, tekst, oprogramowanie, muzykę, dźwięki, obrazy, fotografie, grafikę, wideo, wiadomości, pliki lub innego rodzaju treści), które umieszczasz na swojej stronie w serwisie SimpleSite i że ponosisz odpowiedzialność za zapewnienie, że treści nie naruszają w żaden sposób miejscowych ani międzynarodowych przepisów chroniących prawa autorskie. Serwis SimpleSitenie monitoruje ani nie przegląda treści i nie ponosi w żaden sposób odpowiedzialności za jakość ani charakter opublikowanych treści. Serwis SimpleSite za żadne treści opublikowane przez ciebie na stronie w serwisie SimpleSite i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności przez ciebie ani przez strony trzecie, będące właścicielami treści.

Jeśli twoje treści nie naruszają zasad i warunków, możesz swobodnie publikować linki do strony w serwisie SimpleSite, a publikacji twojej strony w serwisie SimpleSite nie będą dotyczyć żadne ograniczenia. Nie wolno ci używać strony w serwisie SimpleSite do prezentowania zdjęć opublikowanych na innych stronach.

Serwis SimpleSite nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przez ciebie ani żadną stronę trzecią z tytułu strat lub niewłaściwego wykorzystania treści, ani z tytułu bezpośrednich lub pośrednich straty finansowych związanych z jakimkolwiek nadużyciem treści.

Serwis SimpleSite nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za nadużycie hasła spowodowane przez brak staranności użytkownika lub włamanie do serwisu SimpleSite.

Serwis SimpleSite zastrzega sobie prawo do udzielenia policji lub sądowi prawa dostępu do treści opublikowanych przez ciebie w serwisie SimpleSite. W przypadku uznania przez serwis SimpleSite, że strona w serwisie SimpleSite zawiera nielegalne treści (np. pornografię dziecięcą) bądź ułatwia lub bierze udział w nielegalnych działaniach, serwis SimpleSite zastrzega sobie prawo do zamknięcia strony w serwisie SimpleSite bez uprzedzenia i poinformowania policji o nielegalnych treściach/działaniach i twojej tożsamości.

Serwis SimpleSite zastrzega sobie prawo do zakończenia lub zawieszenia dostępu do naszych usług i/lub zablokowania strony bez uprzedzenia.

Serwis SimpleSite zastrzega sobie prawo do usuwania nieaktywnych stron w serwisie SimpleSite i wszystkich zamieszczonych treści w 3 miesiące po wygaśnięciu subskrypcji. Oznacza to, że właściciel strony w serwisie SimpleSite ma 3 miesiące po dacie wygaśnięcia subskrypcji na jej odnowienie.

Serwis SimpleSite nie może zostać pociągnięty do bezpośredniej ani pośredniej odpowiedzialności za wszelkie straty jakiegokolwiek rodzaju w związku z zakończeniem i usunięciem strony internetowej w serwisie SimpleSite. Serwis SimpleSite nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty jakiegokolwiek rodzaju w przypadku częściowej ani całkowitej niedostępności usługi w serwisie SimpleSite.

Nazwy domen podlegają oddzielnym i dodatkowym zasadom i warunkom określonym przez dane centrum danych sieciowych (NIC) lub organ rejestrujący. W przypadku nieprzestrzegania owych oddzielnych zasad i warunków, możesz stracić tytuł do posiadania i możliwość używania zakupionej domeny, za co serwis SimpleSite nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Odrębne zasady i warunki mogą zawierać postanowienia, zgodnie z którymi możesz przenosić swoją domenę i zarządzać nią, a także wymóg podania dokładnych i prawidłowych danych kontaktowych.

Rejestrując się w SimpleSite i podając swój adres e-mail, wyrażasz zgodę na okazjonalne otrzymywanie treści promocyjnych pocztą elektroniczną z SimpleSite. Jeśli nie chcesz otrzymywać takich treści promocyjnych/informacji, możesz w dowolnym czasie powiadomić SimpleSite lub wyrejestrować się bezpośrednio w wiadomości e-mail. Pamiętaj, że z niektórych typów wiadomości nie możesz zrezygnować, na przykład z potwierdzeń subskrypcji, wiadomości o zapomnianych hasłach itp.

W przypadku uzyskania darmowej, próbnej subskrypcji w serwisie SimpleSite za pośrednictwem strony trzeciej, np. na razem z prenumeratą czasopisma lub przy wstąpieniu do klubu, powyższe postanowienia dotyczące upływu ważności i płatności mogą nie obowiązywać. Sprawdź zasady i warunki próbnej subskrypcji udzielonej przez stronę trzecią.

Ta strona korzysta z plików cookies

Ta strona korzysta z plików cookies w celu zapamiętywania twoich ustawień oraz prowadzenia statystyk dotyczących tego, jak wielu użytkowników odwiedza naszą witrynę.

Domeny

Domeny podlegają oddzielnym i dodatkowym warunkom i zasadom określonym przez odpowiednie centrum informacji sieci (NIC z ang. network information center) lub rejestratora. Jeśli użytkownik nie będzie przestrzegać tych oddzielnych zasad i warunków, może on utracić prawo posiadania i użytkowania jakiejkolwiek wykupionej domeny i SimpleSite nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za te straty. Oddzielne zasady i warunki mogą zawierać przepisy odnośnie przekazywania i zarządzania domenami, jak również wymogi dotyczące podania prawidłowych i ważnych danych kontaktowych. Czytaj więcej

ICANN (Internetowa Korporacja ds. Nadanych Nazw i Numerów) przepisy

ICANN klauzule

ICANN Regulamin odzyskiwania wygasłych rejestracji (ERRP)

Jeśli domena wygasła, przez 0 – 45 dni będzie trwał automatycznie odnawiany okres karencji, po którym nastąpi 30-dniowy okres karencji na odzyskanie domeny. Po upływie okresu karencji na odzyskanie domeny, nie będzie można odnowić nazwy domeny. Nazwa domeny zostanie zwolniona i będzie dostępna do rejestracji przed podmioty trzecie.
Okres karencji na odzyskanie domeny stworzony jest, aby dać właścicielom domeny ostatnią szansę na zachowanie domeny przed tym, jak będzie ona ogólnie dostępna, koszt odzyskania domeny podczas okresu karencji odzyskiwania wynosi 100 USD. Czytaj więcej

Informacje o właścicielu

Właścicielem tej witryny jest:
123website SALB ApS
Toldbodgade 31, 3.tv.
DK-1253 Kopenhaga K
Telefon: +45 3332 1712
E-mail: obslugaklienta@simplesite.pl

Pliki cookies

Ta strona korzysta z plików cookies w celach opisanych powyżej. Cookie to niewielki plik tekstowy, który zapisuje się w twojej przeglądarce internetowej i pozwala na rozpoznawanie twojego komputera przy okazji kolejnych wizyt. W naszych plikach cookies nie przechowujemy żadnych osobistych informacji dotyczących użytkownika, nie zawierają one też wirusów.

Jak długo przechowywane są pliki cookies?

Pliki cookies usuwają się samoczynnie po kilku miesiącach (dokładna liczba miesięcy jest różna), ale zapisują się na nowo podczas każdorazowej wizyty.

Jak usunąć pliki cookies?

Możesz kontrolować i/lub usuwać pliki cookies wedle życzenia – aby uzyskać więcej informacji na ten temat, odwiedź stronę AllAboutCookies.org. Możesz usunąć wszystkie pliki cookies, które już znajdują się na twoim komputerze. Możesz również zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies nie były zapisywane.

Ta strona korzysta z plików cookies od Google Analytics (statystyki)

Ta strona korzysta z plików cookies od Google Analytics w celu dokonywania pomiarów ruchu na stronie internetowej.

Możesz zrezygnować z plików cookies od Google Analytics tutaj: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout