ZASADY I WARUNKI ZAKUPU SUBSKRYPCJI SimpleSite LUB USŁUGI

Przeczytaj uważnie poniższe zasady i warunki zakupu subskrypcji SimpleSite online (zgodnie z poniższą definicją) i usług strony internetowej („Zasady i warunki”) przed skorzystaniem ze strony w serwisie lub zakupem subskrypcji SimpleSite. Używając usługi strony internetowej SimpleSite i wyrażając zgodę na zakup subskrypcji strony internetowej, potwierdzasz przeczytanie, zrozumienie i wyrażenie zgody na niniejsze zasady i warunki. Jeżeli nie wyrażasz zgody na poniższe zasady i warunki, nie używaj produktów online SimpleSite, ani usług stron internetowych.

W celu uniknięcia wątpliwości, niniejsze „Zasady i warunki” mają zastosowanie niezależnie od faktu, czy konkretny zakup lub usługa zostały zakupione z SimpleSite, dostarczone przez SimpleSite czy też zakupione od spółki zależnej SimpleSite lub dostarczone przez taką spółkę.

INFORMACJE O FIRMIE

123website SALB ApS (dalej zwane "SimpleSite")
Slåenbakken 17
DK-3460 Birkerød
Numer rejestracji spółki (CVR): 34212163
Tel: +45 33 32 17 12
Fax: +45 33 32 17 14
Email: obslugaklienta@simplesite.pl
(Jeśli już jesteś użytkownikiem serwisu SimpleSite, prosimy o podanie przy kontakcie z nami adresu twojej strony SimpleSite w wiadomości e mail, i wysłanie wiadomości e-mail z adresu użytego przy zakładaniu strony w serwisie SimpleSite.)

PŁATNOŚĆ

Wszystkie płatności dotyczą bezpośrednio subskrypcji SimpleSite PRO lub SimpleSite E-commerce i wszelkich dodatkowych zakupów i funkcji produktów objętych tą subskrypcją. Opis nabywanej subskrypcji, cena subskrypcji i czas trwania subskrypcji jest podany w czasie dokonywania zakupu.

Twoja subskrypcja SimpleSite PRO lub SimpleSite E-commerce jest ustawiona na automatyczne przedłużanie za standardową cenę, żeby twoja usługa nie wygasła i strona została utrzymana. Oznacza to, że 10 dni przed datą wygaśnięcia okresu subskrypcji PRO lub E-commerce nastąpi automatyczne obciążenie, chyba że anulowałeś automatyczne przedłużanie zgodnie z poniższą instrukcją.

Gdy jesteś zalogowany na SimpleSite możesz , w dowolnym momencie, anulować usługę automatycznego przedłużania. Ostatnim terminem, aby anulować automatyczne przedłużanie i uniknąć opłat w przyszłości, jest okres dziesięciu dni przed datą wygaśnięcia Twojej subskrypcji strony internetowej.

Tylko aktualni subskrybenci PRO mogą kupić nazwę domeny dla strony w serwisie SimpleSite.

Jeśli nie będziemy w stanie automatycznie przedłużyć twojej subskrypcji, poinformujemy cię o tym pocztą elektroniczną 10 dni przed wygaśnięciem subskrypcji PRO lub E-commerce. Poprosimy cię wtedy o zalogowanie się do serwisu SimpleSite i dokonanie płatności za kolejny okres subskrypcji.

Gdy jesteś zalogowany na SimpleSite możesz przeglądać wcześniejsze płatności i drukować faktury.

PRODUKTY, USŁUGI I DOSTĘP

Klienci SimpleSite mogą uzyskiwać dostęp do platformy SimpleSite PRO i/lub E-commerce po zarejestrowaniu przez SimpleSite opłaty za subskrypcję. Gdy płatność odbywa się za pomocą systemów płatności online np. kartą, dostęp zostanie udzielony zaraz po zweryfikowaniu płatności. W innych przypadkach dostęp będzie możliwy dopiero po kilku dniach wymaganych na przetworzenie płatności.

Subskrybenci SimpleSite PRO i E-commerce mają 14 na anulowanie zakupionej subskrypcji. W przypadku korzystania z usługi lub produktu w tym 14-dniowym okresie użytkownik traci prawo do anulowania.

Subskrybenci SimpleSite E-commerce mogą również zmienić swoją subskrypcję na SimpleSite PRO w okresie 14 dni przewidzianym na anulowanie.

Roszczenie o odszkodowanie nie może przekroczyć pierwotnej ceny subskrypcji PRO lub E-commerce. Należy pamiętać, że zakupiony produkt online jest przeznaczony tylko do użytku przez klienta i nie może być udostępniany lub wypożyczany przez współdzielenie hasła, przekazywany, odsprzedawany ani w żaden inny sposób wprowadzany do wtórnego obrotu na rzecz osób trzecich innych niż klient.

Serwis SimpleSite zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia wszelkich kupionych produktów online w takim przypadku, lub też jeśli serwis odkryje, że strony trzecie wykorzystują oferty promocyjne w celu uzyskania nieuprawnionych korzyści finansowych lub prowizji.

Serwis nie gwarantuje dostępności usługi i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przestoje („przestój” oznacza okresy niedostępności lub ograniczonej dostępności do usług online SimpleSite) ani trudności w dostępie do usług, które mogą występować w przypadku aktualizacji i prac serwisowych. Ponadto serwis SimpleSite nie ponosi odpowiedzialności za żadne przestoje spowodowane przez dostawców zewnętrznych, dostawców dostępu do Internetu, ani za przestoje wywołane siłą wyższą.

SimpleSite posiada prawo do scedowania subskrypcji w całości na rzecz innego dostawcy (dłużnika usług) bez twojej jednoznacznej uprzedniej zgody. W takim przypadku SimpleSite powiadomi Cię o cesji z przynajmniej 15-dniowycm wyprzedzeniem przed momentem cesji. W trakcie tego okresu powiadomienia przysługuje Ci opcja anulowania subskrypcji.

SimpleSite zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad i Warunków. SimpleSite zastrzega sobie prawo do zmiany cen subskrypcji z wyprzedzeniem co najmniej piętnastu (15) dni. Zastrzegamy sobie prawo do wymagania zmiany danych logowania przez użytkownika ze względów bezpieczeństwa lub z dowolnej innej przyczyny.

REKLAMACJE

Jeśli odpowiedź z działu obsługi klienta nie jest dla Państwa satysfakcjonująca, prosimy o ponowne przesłanie reklamacji, zawierając również odpowiedź, jaką uzyskali Państwo z działu obsługi klienta, wraz z powodem dla którego nie zgadzają się Państwo z tą decyzją.

Reklamacje prosimy przesyłać na adres: complaint@SimpleSite.pl.

Aby zapewnić Panstwu najlepszą pomoc, prosimy o przesłanie reklamacji z tego samego adresu z, którego kontakowali się Państwo z działem obsługi klienta.

Proszę pamiętać, tylko reklamacje, które uzyskały odpowiedź z działu obsługi klienta będą rozpatrzone przez dział ds. reklamacji. Wszystkie inne zapytania zostaną przesłane do działu obsługi klienta na adres: obslugaklienta@SimpleSite.pl.

Dział ds. reklamacji odpowie na Państwa reklamacje w ciągu 3 dni roboczych.

Jeśli jesteś obywatelem EU i czujesz, że nasza obsługa nie spełniła Twoich oczekiwań, możesz też złożyć skargę do Online Dispute Resolution - Biura Rozwiązywania Sporów Online, działającego przy Unii Europejskiej - http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ZASADY I WARUNKI korzystania z produktu SimpleSite

Niniejszym potwierdzasz, iż będziesz korzystać z usługi w ścisłej zgodności z niniejszymi „Zasadami i warunkami”, a w szczególności zobowiązujesz się do podania dokładnych i kompletnych danych w związku z zakładaniem strony w serwisie SimpleSite.

PAMIĘTAJ, ŻE: Twój produkt w serwisie SimpleSite jest udostępniany pod bezwzględnym warunkiem, że nie może być używany do publikowania ani wspierania żadnych obraźliwych treści. Dotyczy to (między innymi) niezamawianych wiadomości e-mail o charakterze handlowym, masowo wysyłanych wiadomości e-mail, zniesławiających wypowiedzi, dystrybucji wirusów, robaków, koni trojańskich i innych destrukcyjnych działań, pornografii, treści dla dorosłych, nękania i obraźliwych komentarzy. Korzystając z produktu lub usługi zobowiązujesz się, że będziesz przestrzegać obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie treści, które serwis SimpleSite uzna, według swojego wyłącznego uznania, za obraźliwe, zostaną usunięte natychmiast i bez uprzedzenia, niezależnie od stanu subskrypcji produktu lub usługi w serwisie. Serwis SimpleSite nie zwróci kosztu subskrypcji strony internetowej lub usługi, która została zamknięta z powodu naruszenia powyższych warunków.

Potwierdzasz, iż nie będziesz używać produktu lub usługi SimpleSite, aby pozyskiwać hasła lub inne dane osobowe stron trzecich w celach niezgodnych z prawem lub oszustwa. Potwierdzasz, iż nie będziesz podszywać się pod żadną osobę ani podmiot, ani w sposób kłamliwy przedstawiać swego związku z jakąkolwiek osobą lub podmiotem. Potwierdzasz, iż nie będziesz przedstawiać ani wysyłać „spamu”.

Potwierdzasz, iż ponosisz wyłączną odpowiedzialność za całą treść (w tym, między innymi dane, tekst, oprogramowanie, muzykę, dźwięki, obrazy, fotografie, grafikę, wideo, wiadomości, pliki lub innego rodzaju treści), które umieszczasz na swojej stronie w serwisie SimpleSite i że ponosisz odpowiedzialność za zapewnienie, że treści nie naruszają w żaden sposób miejscowych ani międzynarodowych przepisów chroniących prawa autorskie. Serwis nie monitoruje ani nie przegląda treści i nie ponosi w żaden sposób odpowiedzialności za jakość ani charakter opublikowanych treści. Serwis SimpleSite nie ponosi odpowiedzialności za żadne treści opublikowane przez ciebie na stronie w serwisie SimpleSite i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności przez ciebie ani wobec ciebie, ani przez strony trzecie, będące właścicielami treści.

Jeśli twoje treści nie naruszają „Zasad i warunków”, możesz swobodnie publikować linki do strony w serwisie, a publikacji twojej strony w serwisie SimpleSite nie będą dotyczyć żadne ograniczenia. Nie wolno ci natomiast używać strony w serwisie SimpleSite do prezentowania zdjęć opublikowanych na innych stronach.

Serwis SimpleSite nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przez ciebie ani żadną stronę trzecią z tytułu strat lub niewłaściwego wykorzystania treści, ani z tytułu bezpośrednich lub pośrednich straty finansowych, w tym, między innymi, w przypadku przestoju, lub z tytułu jakiegokolwiek nadużycia treści.

Serwis SimpleSite nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za nadużycie hasła spowodowane przez brak staranności użytkownika lub włamanie do serwisu.

Serwis SimpleSite zastrzega sobie prawo do udzielenia policji lub sądowi prawa dostępu do treści opublikowanych przez ciebie w serwisie . W przypadku uznania przez serwis SimpleSite, że strona w serwisie zawiera nielegalne treści (np. pornografię dziecięcą) bądź ułatwia lub bierze udział w nielegalnych działaniach, serwis SimpleSite zastrzega sobie prawo do zamknięcia strony w serwisie bez uprzedzenia i poinformowania policji o nielegalnych treściach/działaniach i twojej tożsamości.

Serwis SimpleSite zastrzega sobie prawo do zakończenia lub zawieszenia dostępu do naszych produktów i usług i/lub zablokowania strony bez uprzedzenia.

SimpleSite zastrzega sobie prawo do usunięcia nieaktywnej strony internetowejSimpleSite i wszystkich opublikowanych treści 7 dni po wygaśnięciu subskrypcji. Oznacza to, że właściciel strony internetowej SimpleSite ma 7 dni od daty wygaśnięcia subskrypcji na jej odnowienie.

Serwis SimpleSite nie może zostać pociągnięty do bezpośredniej ani pośredniej odpowiedzialności za wszelkie straty jakiegokolwiek rodzaju w związku z zakończeniem i usunięciem strony internetowej w serwisie SimpleSite. Serwis SimpleSite nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty jakiegokolwiek rodzaju w przypadku częściowej ani całkowitej niedostępności usługi w serwisie SimpleSite.

Nazwy domen podlegają oddzielnym i dodatkowym zasadom i warunkom określonym przez dane centrum danych sieciowych (NIC) lub organ rejestrujący. W przypadku nieprzestrzegania owych oddzielnych zasad i warunków, możesz stracić tytuł do posiadania i możliwość używania zakupionej domeny, za co serwis SimpleSite nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Odrębne zasady i warunki mogą zawierać postanowienia, zgodnie z którymi możesz przenosić swoją domenę i zarządzać nią, a także wymóg podania dokładnych i prawidłowych danych kontaktowych.

Rejestrując się w SimpleSite i podając swój adres e-mail, wyrażasz zgodę na okazjonalne otrzymywanie treści promocyjnych pocztą elektroniczną z z serwisu SimpleSite. Jeśli nie chcesz otrzymywać takich treści promocyjnych/informacji, możesz w dowolnym czasie powiadomić o tym SimpleSite lub wyrejestrować się bezpośrednio w wiadomości e-mail. Pamiętaj, że z niektórych typów wiadomości nie możesz zrezygnować (treści, które nie mają charakteru promocyjnego), na przykład z potwierdzeń subskrypcji, wiadomości o zapomnianych hasłach itp.

Jeśli ustanowiłeś darmową subskrypcję SimpleSite przez osobę trzecią, np. w związku z subskrypcją magazynu lub członkostwem w klubie, powyższe “Zasady i warunki” dotyczące wygaśnięcia lub płatności mogą nie mieć zastosowania. Prosimy o zapoznanie się z zasadami i warunkami subskrypcji na okres próbny oferowanej przez osobę trzecią.