Niniejsza Polityka (wraz z naszymi Warunkami użytkowania, naszą Polityką plików cookie oraz każdym innym dokumentem, o którym w niej mowa) określa, na jakiej podstawie gromadzone przez nas dane osobowe lub te dane, które przekazuje nam użytkownik, zostaną przez nas przetworzone.

Niniejsza polityka dotyczy stron internetowych SimpleSite na różnych rynkach, które są obsługiwane przez 123website SALB ApS lub dowolną z jej spółek zależnych (odtąd zbiorczo określanych jako „SimpleSite” lub „my”). Dostarczamy tę politykę prywatności, aby poinformować Państwa o naszych praktykach dotyczących sposobu, w jaki zbieramy, wykorzystujemy i chronimy dane osobowe odwiedzających i właścicieli naszych witryn. Dane osobowe to informacje umożliwiające identyfikację osoby, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy itp. Korzystając z naszej strony internetowej i aplikacji, użytkownik wyraża zgodę na warunki opisane w niniejszym dokumencie.

Informacje o nas:

Firma 123website SALB ApS jest zarejestrowana w Danii pod numerem 34212163. Adres naszej siedziby i głównego miejsca prowadzenia działalności to Slåenbakken 17, DK-3460 Birkerød, Dania.

1. Jakie dane gromadzimy?

Firma SimpleSite może gromadzić i przetwarzać niniejsze dane o użytkowniku, kiedy odwiedza naszą stronę:

* Informacje, które użytkownik podaje, wypełniając formularze na naszej stronie internetowej. Obejmuje to informacje przekazane podczas rejestracji w celu korzystania z naszej witryny, subskrybowania naszych usług, zamieszczania materiałów lub żądania dalszych usług, zamieszczania komentarzy, rejestrowania chęci otrzymywania biuletynów i promocji lub korzystania z formularzy kontaktowych.

* Zapis wszelkiej korespondencji z użytkownikiem.

* Szczegóły dotyczące odwiedzin użytkownika na naszej witrynie, w tym między innymi, ale nie tylko, dane o ruchu, lokalizacji, dzienniki internetowe i inne dane dotyczące komunikacji, niezależnie od tego, czy jest to wymagane dla naszych własnych celów rozliczeniowych, czy w innym celu, oraz źródła, do których użytkownik uzyskuje dostęp.

* Informacje o tym, czy użytkownik otworzył i kliknął określoną treść w wysłanych do niego przez nas e-mailach.

* Informacje dotyczące komputera użytkownika, w tym, o ile są dostępne, adres IP, system operacyjny, typ przeglądarki i identyfikator urządzenia, w celach administracji systemu i zgłaszania zagregowanych informacji naszym reklamodawcom; oraz informacje uzyskane z plików cookie. Więcej informacji na ten temat mogą Państwo znaleźć w Polityce plików cookie. Informacje te niekoniecznie umożliwiają nam osobistą identyfikację użytkownika.

* Pliki cookie i podobne technologie. Podczas korzystania przez użytkowników z naszej strony internetowej lub aplikacji mobilnych, zbieramy informacje za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy przeczytać politykę plików cookie na naszej stronie internetowej.

SimpleSite nie wymaga od użytkownika podawania żadnych danych osobowych w celu odwiedzenia stron internetowych SimpleSite.

Wymagamy wykonania poniższych działań, gdy użytkownik rejestruje się na SimpleSite:

* Podania adresu e-mail użytkownika i przeznaczenia nowej strony internetowej.

* Dodania tekstów, zdjęć i filmów na stronę internetową użytkownika.

* Sieć społecznościowa. Jeśli użytkownik zdecyduje się zalogować za pośrednictwem danych logowania do portalu Facebook, zezwala on SimpleSite na używanie i przechowywanie informacji związanych z profilem, co pozwala nam korzystać z wszelkich funkcji mediów społecznościowych na naszej witrynie lub w naszych aplikacjach. Dostawca serwisów społecznościowych może przesyłać nam informacje zgodnie z ich polityką, które mogą obejmować imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, płeć, listy znajomych i wszelkie inne informacje, które użytkownik zdecydował się udostępnić. Inne informacje dotyczące rekomendacji wymienianych między użytkownikiem, a jego znajomymi mogą być również udostępniane. Należy pamiętać, że jeśli znajomi użytkownika z Facebooka używają SimpleSite, mogą oni udostępniać nam informacje o nim za pośrednictwem danych logowania do portalu Facebook. Użytkownik może zapobiec udostępnianiu tych treści edytując ustawienia prywatności na Facebooku lub odpowiednie ustawienia/preferencje dotyczące innych dostawców portali społecznościowych.

* Zakupiony abonament. Jeśli użytkownik zdecyduje się na przejście na płatną subskrypcję, musi podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wraz z informacjami dotyczącymi płatności.

* Rejestracja domeny. Jeśli użytkownik zdecyduje się zarejestrować domenę, będziemy zbierać informacje zgodnie z zasadami dotyczącymi rejestracji domeny. Wymagane informacje zawsze zawierają numer telefonu i dodatkowo numer rejestracji firmy (KRS, REGON lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej), datę urodzenia lub inne informacje, w zależności od typu zarejestrowanej domeny

* Sklep internetowy. Jeśli użytkownik utworzy sklep internetowy, poprosimy o jego imię i nazwisko, adres, numer telefonu i numer rejestracji firmy (KRS, REGON lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej). Poza tym użytkownik zostanie poproszony o podanie ceny, ceny wysyłki, dodanie zdjęć, opisu i informacji o produktach umieszczonych w jego sklepie internetowym, jak również informacji dotyczących podatku VAT. Jeśli użytkownik pozwoli swoim klientom dokonywać opłat za pośrednictwem systemu PayPal, poprosimy go o zidentyfikowanie swojego konta PayPal i wydanie zezwolenia SimpleSite na zarządzanie tymi transakcjami w jego imieniu.

* Odwiedzanie sklepu internetowego i korzystanie z niego: Jeśli użytkownik dokona zakupu w sklepie internetowym klienta SimpleSite, poprosimy o imię i nazwisko oraz adres tego użytkownika. Jeśli zapłaci on za towar w systemie PayPal, dodatkowo zbierzemy informacje, aby zweryfikować status płatności i ją zakończyć. Informacje zostaną udostępnione klientowi SimpleSite, który zarządza danym sklepem.

* Wyraźnie określono, czy podanie danych, o które się zwrócono, jest obowiązkowe.

2. W jaki sposób gromadzimy dane?

Istnieją dwie główne metody, których używamy:

Zbieramy informacje poprzez korzystanie przez użytkownika z naszych Usług. Innymi słowy, zdajemy sobie sprawę z takich działań, jak odwiedzanie Witryn lub korzystanie z usług, w tym z przeglądania strony internetowej lub dowolnej strony internetowej użytkownika, rejestracji konta klienta, edycji strony internetowej klienta i przesyłania informacji oraz treści, i możemy zbierać, gromadzić i rejestrować dane dotyczące wykorzystania oraz sesji i związane z nimi informacje, niezależnie lub za pomocą usług stron trzecich, zgodnie z opisem w sekcji 5 poniżej, w tym za pomocą plików cookie i innych technologii śledzenia, co szczegółowo opisano w sekcji 5 poniżej.

Gromadzimy informacje, które użytkownik przekazuje nam dobrowolnie. Na przykład zbieramy dane osobowe, które podaje nam podczas rejestracji do korzystania z naszych Usług; po zalogowaniu się do korzystania z naszych Usług za pośrednictwem witryn stron trzecich, takich jak Facebook lub Google; kiedy użytkownik kupuje i/lub rejestruje nazwy domen; podczas przesyłania lub przekazywania takich Danych osobowych w czasie korzystania z którychkolwiek z naszych Usług; i/lub gdy kontaktuje się bezpośrednio z nami

3. Dlaczego gromadzimy dane?

 • Aby oferować nasze usługi Klientom, Odwiedzającym i Partnerom oraz je obsługiwać
 • Aby oferować nasze usługi Odwiedzającym w imieniu naszych Klientów
 • Aby zapewniać pomoc Klientom
 • Do celów marketingu bezpośredniego
 • Aby utrzymywać bezpieczeństwo wykonywanych Usług i nieustannie ulepszać ich poziom oraz aby wykrywać niewłaściwe użytkowanie i oszustwo i temu zapobiegać
 • Aby zachować zgodność z przepisami i regulacjami
 • Aby ulepszać i rozwijać nasze Usługi, w oparciu o wspólne lub indywidualne wybory, zachowania i opinie Odwiedzających i Klientów

4. Lokalizacja

Dane osobowe, które przekazuje nam użytkownik, przechowywane są na naszych bezpiecznych serwerach i na Witrynach. Obecnie nasze serwery znajdują się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dane, które zbieramy, mogą być przesyłane do miejsca docelowego poza EOG i tam też przechowywane. Dane mogą zostać przesłane innym członkom grupy SimpleSite, pracownikom, wykonawcom lub stronom trzecim zgodnie z niniejszą polityką. W szczególności zawartość strony internetowej jest przekazywana dowolnej osobie lub podmiotowi, który tego zażąda, w ramach normalnego i zamierzonego wykonywania usługi, bez żadnych ograniczeń i bez względu na lokalizację. Przesyłając swoje dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na ich przenoszenie, przechowywanie lub przetwarzanie. Podejmiemy wszystkie niezbędne kroki, by dane użytkownika były bezpieczne i obsługiwane zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Możemy być zobowiązani przepisami prawymi do przechowywania danych w określonym miejscu w zależności od lokalizacji, z której użytkownik uzyskuje dostęp do usług SimpleSite. Bez względu na miejsce, w którym przechowywane są dane użytkownika, podejmiemy odpowiednie środki w celu ochrony jego danych osobowych.

Kraje te mogą mieć inne i/lub mniej rygorystyczne zasady dotyczące prywatności/ochrony danych i ich bezpieczeństwa niż przepisy obowiązujące w kraju danego użytkownika. W rezultacie jego dane osobowe mogą podlegać żądaniom dostępu od rządów, sądów lub organów ścigania w tych krajach, zgodnie z obowiązującymi w nich przepisami.

5. Strony trzecie

Partnerzy SimpleSite wraz z kilkoma serwisami stron trzecich w celu świadczenia i ulepszania naszych własnych usług. Obejmują one usługi płatności i usługi rozliczeniowe, rejestratorów domen, dostarczanie poczty e-mail, analitykę internetową, usługi hostingowe, sieci dostarczania treści, usługi marketingowe i dotyczące wydajności danych, usługi wykrywania i zapobiegania oszustwom, spamowi i nadużyciom, usługi ochrony danych elektronicznych i komputerowych, usługi rejestracyjne aktywnych sesji, a także usługi doradców prawnych, finansowych i audytorów.

Niniejsze serwisy stron trzecich uzyskują dostęp do zgromadzonych danych lub danych osobowych osób odwiedzających, użytkowników i użytkowników stron internetowych naszych użytkowników lub je otrzymują. Dane mogą zawierać część lub wszystkie te dane osobowe, w zależności od funkcji, jaką obsługuje dana strona trzecia, a strony trzecie mogą wykorzystywać dane jedynie tak, jak im to zlecono.

Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika w jakimkolwiek celu wymienionym powyżej dowolnemu członkowi naszej grupy, w tym naszym spółkom zależnym, naszej spółce holdingowej i jej spółkom zależnym. Obejmuje to również podmioty, które możemy nabyć w ramach przejęcia w przyszłości.

Możemy również udostępniać dane osobowe w odpowiedzi na wezwania do sądu, nakazy sądowe lub w ramach procesu sądowego albo w celu ustalenia lub wykorzystania naszych praw lub w ramach obrony przed roszczeniami prawnymi, jeśli mamy w dobrej wierze przekonanie, że prawo tego od nas wymaga, z uprzednim powiadomieniem lub bez niego.

Lista integracji:

Name Purpose Provider Privacy Policy
Google Analytics Analyzing site's traffic Google Google's Privacy Policy
Google Tag Manager Analytics and advertising Google Google's Privacy Policy
Google Maps Site feature, map sharing Google Terms Maps Google
YouTube Site feature, video streaming Google Google's Privacy Policy
Vimeo Site feature, video streaming Vimeo, Inc. Vimeo Privacy Policy
Google Fonts Site design Google Google's Privacy Policy
Google reCaptcha Customer support tool Senvee, Inc. Enchant Privacy Policy
Atlassian JIRA Development project management Atlassian Atlassian Privacy Policy
GitHub Source code control system GitHub, Inc. Github Privacy Policy
Elastic Cloud Events management and monitoring Elasticsearch Elastic Privacy Policy
SendGrid Email delivery SendGrid Sendgrid Privacy
PostMark Email delivery Wildbit, LLC Wildbit Privacy Policy
SmartFocus Customer analytics Smart Focus Smartfocus Privacy and Cookies Policy
Agillic Marketing automation Agillic A/S Agillic Privacy Policy
Amazon Web Services Hosting, managing, monitoring and storing data Amazon Web Services, Inc. Amazon Privacy Policy
CloudFront Speeding up web content Amazon Web Services, Inc. Amazon Privacy Policy
Microsoft Office 365 MS Office tools Microsoft Microsoft Privacy Policy
Zencoder/Brightcove Video conversion Brightcove Inc. Brightcove Privacy Policy
Scanii Anti-malware, anti-phishing Uva Software, LLC Scanii Privacy Policy
Adyen Payment platform Adyen Adyen Privacy Policy
Dibs Payment platform DIBS Payment Services AB Dibspayment General Terms
Docdata Payment provider Docdata Docdata Payments Terms and Conditions
PayPal Payment platform PayPal Paypal Privacy Policy
Facebook Attribution Marketing performance Facebook Facebook Privacy Policy
Facebook login Login integration Facebook Facebook Privacy Policy
Propeller Ads Marketing performance Propeller Ads Propellerads Privacy Policy
Zendesk Support Handling Zendesk, Inc. Zendesk Privacy Policy
Enchant Support Handling Senvee, Inc. Enchant Privacy Policy
One.com Web and webshop hosting, billing, domain management, support One.com Group AB One.com Privacy Policy

Przepisy ICANN dotyczące rejestracji domeny:

ICANN - Akredytowani rejestratorzy

Materiały edukacyjne rejestratora

Korzyści i obowiązki rejestratorów

Zasady, umowy dotyczące rejestracji i warunki dla wszystkich typów domen można znaleźć pod adresem www.ascio.com/policies

6. Środki bezpieczeństwa

SimpleSite wdrożyło środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia, że dane są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed nieautoryzowanym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przed ich przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. SimpleSite stosuje standardowe w branży środki w celu ochrony poufności danych pozwalających na identyfikację użytkownika, w tym szyfrowanie, zapory sieciowe i SSL (Secure Sockets Layer — Bezpieczna warstwa gniazd transportowych).

Dane dotyczące płatności i szczegółów metody płatności podlegają szczególnie rygorystycznym środkom bezpieczeństwa i są obsługiwane przez zatwierdzonych dostawców usług, którzy działają zgodnie ze standardami PCI (Payment Card Industry — Przemysł kart płatniczych) i mają odpowiednie ustawienia zabezpieczeń.

Od czasu do czasu sprawdzamy nasze procedury bezpieczeństwa i oceniamy odpowiednie nowe technologie i metody. Regularnie monitorujemy nasze systemy pod kątem możliwych słabości i ataków oraz regularnie analizujemy nowe sposoby i usługi stron trzecich w celu dalszego zwiększenia bezpieczeństwa naszych usług i ochrony prywatności naszych Odwiedzających i Klientów.

Jeżeli SimpleSite doświadczy naruszenia ochrony danych i informacji o użytkowniku, skontaktujemy się z nim, jeśli zaistnieje ryzyko, że jego dane zostaną wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem i jeśli będziemy do tego prawnie zobowiązani. W niektórych przypadkach SimpleSite będzie również prawnie zobowiązane do kontaktu z organami ochrony danych w przypadku naruszenia prywatności.

7. Osoby odwiedzające strony internetowe klientów

SimpleSite może zbierać, przechowywać i przetwarzać niektóre Nieosobowe i Osobiste informacje dotyczące Osób odwiedzających strony klientów („Informacje o osobach odwiedzających strony klientów”) w imieniu naszych klientów i na ich polecenie. Na przykład każdy z naszych klientów może importować kontrakty oraz gromadzić je i zarządzać nimi za pośrednictwem swojej strony internetowej klienta i przyjmować zamówienia za pośrednictwem swojego sklepu internetowego. Takie kontakty są następnie przechowywane w SimpleSite w imieniu klienta.

W tym celu SimpleSite służy jako i jest uważane za „Podmiot przetwarzający dane”, a nie za „Rewidenta” (ponieważ oba pisane wielką literą terminy są zdefiniowane w Ogólnym Rozporządzeniu europejskim o Ochronie Danych) takich informacji dotyczących osób odwiedzających strony klientów. Klienci kontrolujący i obsługujący takie strony internetowe są uważani za „Rewidentów” takich informacji dotyczących osób odwiedzających ich strony i są odpowiedzialni za przestrzeganie wszystkich praw i przepisów, które mogą mieć zastosowanie do gromadzenia i rewizji informacji o osobach odwiedzających, w tym wszystkich przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych we wszystkich odpowiednich jurysdykcjach.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo, integralność i autoryzowane wykorzystanie danych osobowych użytkowników odwiedzających ich stronę oraz za uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń wymaganych do gromadzenia i wykorzystania takich informacji.

SimpleSite nie może udzielać porad prawnych Klientom ani Osobom odwiedzającym strony internetowe ich klientów, jednak zalecamy, aby wszyscy Klienci publikowali i utrzymywali jasne i kompleksowe zasady polityki prywatności na swoich stronach internetowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami oraz aby wszyscy klienci odwiedzający te strony uważnie przeczytali zasady i upewnili się, że wyrażają na nie zgodę.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób informacje o osobach odwiedzających strony internetowe Klientów mogą być wykorzystywane przez SimpleSite (co może być istotne dla konkretnego powiadomienia, które Klient przekazuje i/lub zgody wyrażonej przez osoby odwiedzające strony użytkowników), należy przejść do sekcji 4, 6 i 9.

Jeśli są Państwo osobami odwiedzającymi lub klientami któregokolwiek z naszych klientów, prosimy o przeczytanie poniższych informacji: SimpleSite nie ma bezpośredniego związku z poszczególnymi osobami odwiedzającymi strony internetowe klientów, których dane osobowe przetwarza. Jeśli są Państwo osobami odwiedzającymi, naszym Klientem lub Klientem któregokolwiek z naszych klientów i chcieliby Państwo wysyłać wniosek lub zapytanie dotyczące swoich danych osobowych, należy skontaktować się bezpośrednio z danym(-i) Klientem(Klientami). Na przykład, jeśli chcą Państwo uzyskać dostęp, poprawić, skorygować lub usunąć nieprawidłowe informacje przetwarzane przez SimpleSite w imieniu jego klientów, prosimy o skierowanie zapytania do odpowiedniego Klienta (który jest „Rewidentem” takich danych). Jeśli złożona zostanie prośba o usunięcie danych osobowych osoby odwiedzającej stronę internetową klienta, odpowiemy na nią w ciągu trzydziestu (30) dni.

8. E-maile marketingowe

Po zapisaniu się do otrzymywania naszych e-maili marketingowych zachowujemy poniższe dane:

 • Identyfikator użytkownika, czas rejestracji i adres IP. Jest to wykonywane ze względów bezpieczeństwa oraz abyśmy mogli potwierdzić, że adres IP i strona należą do danego użytkownika.
 • Adres e-mail użytkownika.
 • Nazwę użytkownika: aby użytkownik mógł z łatwością zalogować się na stronę internetową za pośrednictwem wysyłanych przez nas e-maili.
 • Dobór typu stron internetowych przez użytkownika, np. strony biznesowe lub osobiste: abyśmy mogli wysłać do niego odpowiednią inspirację.
 • Sposób korzystania z usługi biuletynu przez użytkownika, to znaczy, jeśli go otworzy, kliknie go lub zrezygnuje z subskrypcji. Ma to na celu przekazanie odpowiednich informacji i zrozumienie poziomu zainteresowania użytkownika. Jeśli np. użytkownik w ciągu roku nie otworzył żadnego z naszych e-maili marketingowych, przestaniemy je wysyłać.

Zawsze obsługujemy dane osobowe użytkownika z najwyższą starannością. Nie sprzedajemy ich stronom trzecim. Użytkownik może oczywiście zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie za pomocą linku rezygnacji z subskrypcji dostępnego we wszystkich przesyłanych przez nas e-mailach.

Użytkownik może poprosić nas o usunięcie jego informacji. Możemy to zrobić, chyba że jesteśmy prawnie zobowiązani do ich zachowania, np. jeśli użytkownik zakupił subskrypcję strony internetowej.

9. Prawa użytkownika

Wniosek o przekazanie informacji:

Z przyjemnością podamy informacje o tym, jakie dane osobowe użytkownika zostały przez nas zapisane. Zdobycie tych informacji jest bezpłatne, wniosek o ich przekazanie zostanie przetworzony w ciągu jednego miesiąca i zazwyczaj są one przesyłane do użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej (na życzenie również pocztą tradycyjną). Aby uzyskać odpowiednie i szczegółowe informacje, prosimy o podanie szczegółów dotyczących danych osobowych lub ich rodzaju (jeśli to możliwe). Aby upewnić się, że osoba żądająca powyższych informacji jest osobą, za którą się podaje, potrzebujemy potwierdzenia tożsamości. Może to być kopia dokumentu tożsamości. Prosimy zakryć numery seryjne i numery paszportu na takich kopiach lub je usunąć. Kopie te będą wykorzystywane wyłącznie w celu identyfikacji i przetworzenia wniosku użytkownika.

Korekta, usunięcie lub zablokowanie:

Zgodnie z art. 26 duńskiej Ustawy o przetwarzaniu danych osobowych użytkownik ma prawo zażądać, aby wszelkie dane osobowe, które zbieramy, zostały poprawione, usunięte lub zablokowane. Wszelkie takie wnioski można przesyłać do nas na piśmie na adres pocztowy lub pocztą elektroniczną pod adres: complaints@SimpleSite.com

10. Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności mogą Państwo skontaktować się z nami, korzystając z poniższych informacji.

123website SALB ApS

Slåenbakken 17

DK-3460 Birkerød

Dania

CVR: 34212163

Adres e-mail: obslugaklienta@simplesite.pl